[1]
Čipková, E. a Fuchs, M. 2021. Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie. Scientia in educatione. 11, 2 (led. 2021), 2-13. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.1884.