[1]
Koperová, D. a Held, Ľubomír 2023. Monitorovanie kognitívneho vývinu vo vzdelávacom programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať vplyv vzdelávacieho prostredia?. Scientia in educatione. 13, 2 (led. 2023), 13-25. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.2133.