[1]
Novotný, P. 2022. Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. Scientia in educatione. 13, 1 (čvc. 2022), 39-41. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.2136.