[1]
Říčan, J., Škoda, J., Hermanová, V. a Lanková, B. 2022. Reakce na „Kritika textu Říčan J. et al. – Komparace kvality tzv. teacher made testů s didaktickými testy a jejich vliv na úspěšnost žáků: případová studie. Scientia in educatione, 12(2), 2021. Scientia in educatione. 13, 1 (čvc. 2022), 42-45. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.2192.