[1]
Ješková, Z., Lukáč, S., Šnajder, Ľubomír, Guniš, J., Balogová, B. a Kireš, M. 2016. Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia. Scientia in educatione. 7, 2 (pro. 2016), 48-70. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.350.