[1]
Robová, J. 2020. Výzkumy vlivu některých typů technologií na vědomosti a dovednosti žáků v matematice. Scientia in educatione. 3, 2 (pro. 2020), 79-106. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.38.