[1]
Nevřelová, M. a Ružek, I. 2017. Geoparky – potenciál pre exteriérovú výučbu predmetov Geografia a Biológia. Scientia in educatione. 8, 1 (čvc. 2017). DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.389.