[1]
Kekule, M. a Žák, V. 2013. Postoje žáků k výuce fyziky v České republice – vybrané výsledky. Scientia in educatione. 1, 1 (říj. 2013), 51-71. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.53.