[1]
Činčera, J. 2014. Význam nezávislých expertních center pro šíření badatelsky orientované výuky v České republice. Scientia in educatione. 5, 1 (čvc. 2014), 74-81. DOI:https://doi.org/10.14712/18047106.88.