(1)
Čtrnáctová, H.; Klečková, M. Doktorské Studium V Oblasti Didaktiky Chemie – vývoj a současnost. sciED 2013, 1, 119-124.