(1)
Pavlasová, L. Profesní vidění Studentů učitelství Biologie zaměřené Na Obor a Oborově Didaktické Jevy. sciED 2017, 8.