(1)
Kekule, M.; Viiri, J. Přístupy žáků K řešení úloh V R-FCI Testu Sledované Pomocí Metody oční Kamery. sciED 2018, 9, 117-130.