(1)
Pavlátová, V.; Kroufek, R. Pohled učitelů Na obtížnost vybraných environmentálních Pojmů V učebnicích Pro základní školy. sciED 2018, 9, 57-79.