(1)
Rusek, M. Efekt zařazení Chemie Do Kurikula středních odborných škol nechemického zaměření. sciED 2014, 5, 13-29.