(1)
Svobodová, S.; Kroufek, R. Možnosti využití škály MSELS Pro testování environmentální Gramotnosti Na základních školách V České Republice. sciED 2018, 9, 80-101.