(1)
Pražáková, M.; Pavlasová, L. Vstupní Znalosti účastníků geovědních táborů zjišťované asociační Technikou. sciED 2019, 10, 33-50.