(1)
Stratilová Urválková, E.; Teplá, M.; Janoušková, S. Srovnávací analýza vzdělávacího Oboru Chemie Pro základní školy V rámci českého, polského, slovinského a estonského vzdělávacího Programu. sciED 2019, 10, 50-71.