(1)
Poupová, J.; Janštová, V.; Kuba, R.; Mourek, J. Srovnávací analýza Biologické části národního Kurikula Na 2. Stupni základních škol České Republice a Ve vybraných postkomunistických zemích. sciED 2019, 10, 94-124.