(1)
Ušáková, K. Reflexia Na Stav a perspektívy Didaktiky biológie Z pohľadu situácie Na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského V Bratislave. sciED 2014, 5, 74-89.