(1)
Svobodová, S. Testování vybraných Charakteristik výzkumných nástrojů Pro zjišťování Afektivní Dimenze environmentální Gramotnosti žáků 2. Stupně ZŠ. sciED 2020, 10, 80-102.