(1)
Skoršepa, M.; Kmeťová, J.; Horváthová, E. Tablet Alebo Notebook? Komparatívna štúdia žiakovho vnímania Rozdielnych technologických prístupov V počítačom Podporovanom Chemickom laboratóriu. sciED 2020, 11, 82-96.