(1)
Kotuľáková, K.; Dlholucký, D.; Palicová, L.; Šprláková, L. Vplyv výskumne ladeného prístupu Na Rozvoj spôsobilostí Vedeckej práce žiakov nižšieho sekundárneho stupňa vzdelávania. sciED 2020, 10, 2-19.