(1)
Slepáková, I.; Kimáková, K. Hodnotenie zručností V bádateľsky Orientovanej výučbe biológie. sciED 2015, 6, 133-143.