(1)
Vančura, J. Vliv procvičování Na Khan Academy Na Znalosti a Dovednosti žáků V Matematice. sciED 2020, 10, 103-126.