(1)
Samková, L.; Hošpesová, A.; Roubíček, F.; Tichá, M. Badatelsky Orientované vyučování Matematice. sciED 2015, 6, 91-122.