(1)
Samková, L. Zkoumání Znalostí Obsahu a didaktických Znalostí Obsahu V Matematice Metodou Concept Cartoons. sciED 2020, 10, 62-79.