(1)
Shahbari, J. A. Styly myšlení V Matematice a Charakteristika Procesu modelování. sciED 2020, 11, 59-68.