(1)
Chocholoušková, Z.; Hajerová Müllerová, L. Vliv terénní Exkurze Na Modifikaci žákovských Prekonceptů odborných Pojmů. sciED 2020, 11, 22-42.