(1)
Havlíčková, R. Vliv Atraktivity Kontextu Matematické Slovní úlohy Na řešitelský Proces. sciED 2020, 11, 2-21.