(1)
Slavíčková, M. Spôsoby zovšeobecňovania U žiakov Vo Veku 12-13 Rokov a Ich Budúcich učiteľov Matematiky. sciED 2021, 11, 40-52.