(1)
Machová, M. Genetika V učebnicích Biologie a přírodopisu: Historie a současnost. sciED 2021, 11, 14-39.