(1)
Zadražil, T. Kruciální význam typických diskuzních Rolí žáků Pro Efektivní Implementaci Peer Instruction Ve výuce Matematiky Na základní škole. sciED 2021, 11, 53-70.