(1)
Held, Ľubomír. Konfrontácia Koncepcií přírodovědného vzdelávania V Európe. sciED 2020, 2, 69-79.