(1)
Čipková, E.; Fuchs, M. Hodnotenie vybraných bádateľských zručností študentov učiteľstva biológie. sciED 2021, 11, 2-13.