(1)
Dvořáková, R. M. Výzkum evolučních Znalostí a Postojů V České Republice a Nový Standardizovaný nástroj (EEQ) Pro výzkumy V této Oblasti. sciED 2022, 13, 2-8.