(1)
Janštová, V.; Dvořáková, R. M.; Mourek, J.; Rajsiglová, I.; Novotný, P. Česká Verze dotazníku CLASS určeného K měření Profesionality Postoje K Biologii. sciED 2022, 13, 9-25.