(1)
Koperová, D.; Held, Ľubomír. Monitorovanie kognitívneho vývinu Vo vzdelávacom Programe ExpEdícia: Môže kognitívny vývin odrážať Vplyv vzdelávacieho Prostredia?. sciED 2023, 13, 13-25.