(1)
Novotný, P. Kritika Textu Říčan J. Et Al. – Komparace Kvality Tzv. Teacher Made Testů S didaktickými Testy a Jejich Vliv Na úspěšnost žáků: Případová Studie. Scientia in Educatione, 12(2), 2021. sciED 2022, 13, 39-41.