(1)
Šrámek, M.; Teplá, M. Vlastnosti úloh Z Organické Chemie a Biochemie vyplývající Z položkové analýzy oborového Testu Z Chemie V rámci přijímacího řízení Na Přírodovědeckou Fakultu Univerzity Karlovy. sciED 2023, 13, 51-63.