(1)
Bystrá, V.; Čečmanová, A.; Dvořáková, R. M.; Váňová, B.; Novotný, P. Tematický Celek “Tkáně” V gymnaziální Biologii. sciED 2023, 13, 2-12.