(1)
Čipková, E.; Fuchs, M.; Šmida, D. Úroveň bádateľských zručností žiakov 6. Ročníka základných škôl. sciED 2023, 14, 2-14.