(1)
Žák, V.; Rusek, M.; Pavlasová, L. Úvodník K Trojici článků věnovaným disertačním pracím V Oboru Didaktika Biologie, Fyziky a Chemie. sciED 2016, 6, 2-3.