(1)
Šmejkal, P.; Skoršepa, M.; Stratilová Urválková, E.; Teplý, P. Chemické úlohy Se školními měřicími systémy: Motivační Orientace žáků V Badatelsky orientovaných úlohách. sciED 2016, 7, 29-48.