(1)
Vácha, Z.; Ditrich, T. Efektivita Badatelsky orientovaného vyučování Na primárním Stupni základních škol V přírodovědném vzdělávání V České Republice S využitím prostředí školních Zahrad. sciED 2016, 7, 65-79.