(1)
Poupová, J. Víceznačné termíny Ve středoškolských přírodovědných předmětech. sciED 2024, 15, 80-95.