(1)
Jedličková, T.; Teodoridis, V.; Bartůňková, D. Potenciál využití Online médií Ve výuce Geologie Na základní a střední škole. sciED 2024, 15, 45-58.