(1)
Ješková, Z.; Lukáč, S.; Šnajder, Ľubomír; Guniš, J.; Balogová, B.; Kireš, M. Hodnotenie bádateľských zručností žiakov gymnázia. sciED 2016, 7, 48-70.