(1)
Müllerová, L. Pojem Evoluce a Jeho vnímání žáky základních a středních škol. sciED 2020, 3, 33-64.