(1)
Robová, J. Výzkumy Vlivu některých Typů Technologií Na vědomosti a Dovednosti žáků V Matematice. sciED 2020, 3, 79-106.