(1)
Ševčík, K. Finanční Gramotnost V projektovaném Kurikulu Austrálie. sciED 2017, 8.